Album 8. Phòng ăn 150 chỗ. Nhà khách Tân Trào
Album ảnh khác